А+ збільшити шрифт

А- зменшити шрифт

Надбавка на догляд одиноким особам, які досягли 80-річного віку.

29.07.2020 Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України №663 «Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд».

Ця постанова набрала чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2020 року.
Державна соціальна допомога на догляд призначається, зокрема, одиноким особам, які досягли 80-річного віку та за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» або Закону України « Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» у розмірі 40 відсотків від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.07.2020 – 684,80 грн.).

Допомога на догляд не призначається особам з інвалідністю, яким відшкодовуються витрати на догляд відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, а також іншим особам, за здійснення догляду, за якими виплачується компенсація на догляд.
Для визначення розміру допомоги на догляд застосовується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, встановлений на дату звернення за допомогою законом на відповідний рік (1712,00 грн. з 01.07.2020).

Для призначення допомоги на догляд особи, подають такі документи:
- заява за формою, встановленою Мінсоцполітики.

Під час подання заяви пред’являється паспорт громадянина України, трудова книжка та довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
- декларація про доходи та майновий стан осіб для призначення соціальної допомоги, складена за формою, встановленою Мінсоцполітики (у разі потреби);
- копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);
- копія рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна);
- копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу, який виконує функції опікуна над особою (для недієздатної особи, опікуна якій не призначено);
- висновок ЛКК (для осіб, які потребують постійного стороннього догляду).

Інформація про склад сім’ї зазначається в декларації про доходи та майно особи, яка звернулася за призначенням соціальної допомоги.

Управління соціального захисту населення
Волноваської райдержадміністрації

27 серпня 2020